Consell municipal d'esports

 1. Que és el C. M. D.?

  És un òrgan municipal, en el qual estan integrats totes les parts de l'esport municipal i la principal funció del qual és el d'assessorament.

 2. Que objectius persegueix?

  Els objectius principals que s'intenten plasmar a través del Consell, és:

  • Fomentar i desenvolupar l'esport en el municipi.
  • Crear activitats esportives, que demande la població.
  • Assessorar als Clubs Esportius Municipals.
  • Aportar idees en la creació de noves instal·lacions esportives.
  • Proposar noves competicions esportives: Tornejos i Lligues Locals.
  • Realitzar suggeriments al Pla d'Activitats Municipals Esportives.
 3. Qui són els integrants del C. M. D.?

  El Consell Municipal d'Esports està integrat per:

  • PRESIDENT: REGIDOR DELEGAT D'ESPORTS.
  • SECRETARI: FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT O MEMBRE DEL CONSELL.
  • TÈCNIC MUNICIPAL D'ESPORTS.
  • REPRESENTANT PARTITS POLÍTICS MUNICIPALS: Un per partit (sempre que tinguen representació en l'ajuntament ).
  • REPRESENTANTS ASSOCIACIONS I CLUBS MUNICIPALS ESPORTIUS: Un per associació o club.