Majors

Oci i temps lliure:
· Vacances Socials.
·
Termalisme (Balnearis).
· Programa “No estigues soles en nadal”
· Gimnàstica i Taichi.
· Viatges organitzats per Consellería i Diputació.
· Targetes de transport.
· Targeta cultural.


Centres:

· Centres residencials per a persones majors.
· Centres de dia per a persones majors dependents.
· Residències per a persones majors dependents.
· Habitatges tutelats.
· Llars i clubs per a la tercera edat


Atenció domiciliària:
· Servei d'ajuda a domicili.
· Teleasistencia.
· Programa “Menjar a casa”.

Prestacions econòmiques:
· Ajudes per a sufragar estades en centres de dia.
· Ajudes per a sufragar estades en residències.
· Programes d'ajudes per a sufragar estades de respir en residències i centres de dia.
· Pensions no contributives per jubilació.
· Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEIS): Barreres Arquitectòniques.

Uns altres:
· Abonament social telefònica.