Xylella Fastidiosa

Mitjançant la Resolució del Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 7 de novembre de 2018 (publicada en el DOGV 8421, de data 12/11/2018) s'ha declarat la novena actualització de la situació de la plaga “Xylella fastidiosa” a la Comunitat Valenciana, ampliant-se l'àrea infectada per la mateixa, que inclou íntegrament el terme municipal de Teulada amb diverses parcel·les afectades.

La “Xylella fastidiosa” és un bacteri que s'allotja en el xilema de les plantes i que pot produir greus danys en diversos cultius agrícoles (ametlers, oliveres, cítrics, etc.).

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha habilitat un servei gratuït telefònic a través del número 900 532 000, així com una adreça de correu electrònic xylella@gva.es en el qual es podran realitzar consultes.

Així mateix, per a més informació també pot consultar l'apartat específic en la web d'aquesta Conselleria: http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/xylella- fastidiosa


DOCUMENTS D'INTERÈS

Díptico Xylella Fastidiosa

Relación parcelas Teulada b10


MAPES AJUNTAMENT DE TEULADA NOVÈ BROT

Mapas ayuntamientos Teulada-1-129 Mapas ayuntamientos Teulada-5-539
Mapas ayuntamientos Teulada-2-157 Mapas ayuntamientos Teulada-5-688
Mapas ayuntamientos Teulada-3-102 Mapas ayuntamientos Teulada-14-9000
Mapas ayuntamientos Teulada-4-68

MAPES AJUNTAMENT DE TEULADA DESÈ BROT

Mapas ayuntamientos Teulada-301 Mapas ayuntamientos Teulada-427
Mapas ayuntamientos Teulada-324 Mapas ayuntamientos Teulada-440
Mapas ayuntamientos Teulada-363 Mapas ayuntamientos Teulada-450
Mapas ayuntamientos Teulada-368 Mapas ayuntamientos Teulada-455
Mapas ayuntamientos Teulada-406 Mapas ayuntamientos Teulada-461
Mapas ayuntamientos Teulada-424 Mapas ayuntamientos Teulada-508
Mapas ayuntamientos Teulada-426 Mapas ayuntamientos Teulada-514