Actualitat

Novetats sobre el procés de matrícula per al curs 2020/202108 maig 2020Els centres educatius, durant el curs 2020/2021, continuaran amb els mateixos programes d'educació plurilingüe i intercultural que s'han aplicat durant el curs 2019/2020.

La Inspecció General d'Educació en col·laboració amb els serveis competents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels Ajuntaments, assumirà en el procediment d'admissió de l'alumnat per al curs 2020/2021 les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització.

Les àrees d'influència que regiran per al procediment d'admissió d'alumnat del curs 2020/2021 seran les vigents per al curs 2019/2020.

El procediment d'admissió per al curs 2020/2021 es tramitarà de manera telemàtica.

El DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, estableix en el CAPÍTOL II, les mesures extraordinàries i específiques del procediment d'admissió de l'alumnat i inici de curs 2020-2021. Així i tot encara estem pendents de les resolucions on s'establisquen els calendaris i procediments definitius per a l'escolarització de cara en el pròxim curs escolar.

Quan es publique la resolució informarem sobre com realitzar el procediment.