Actualitat

S'aprova el pla Reactiva Teulada Moraira per a pal┬Ěliar els efectes del COVID-1901 maig 2020L'Ajuntament de Teulada Moraira va celebrar ahir el seu ple ordinari d'abril en el qual es va aprovar per unanimitat  l'acord Reactiva Teulada Moraira, un document de consens entre totes les forces polítiques del municipi que consta de 23 mesures d'índole social, econòmica i de salut pública per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària del COVID-19. La Corporació Municipal va mostrar unió per a treballar unida pel municipi davant la crisi sanitària.

 

Aquest acord contempla, entre altres mesures de caràcter social, augmentar la partida d'emergència social en 297.000 € i en cas que fora necessari, ampliar la plantilla de Serveis Socials. Com ja es va anunciar es complementaran les beques de menjador i a més, es reforçarà l'ajuda a domicili per a les persones majors o dependents. S'aprovarà un fons d'ajudes al pagament de béns de primera necessitat i es garantirà el suport institucional per a conciliar vida laboral i familiar durant la segona fase de la descalada.

 

En l'apartat econòmic, el Consistori es compromet a destinar tots els diners disponibles de les diferents partides pressupostàries per a pal·liar la crisi econòmica, realitzant les modificacions de crèdit oportunes. Se subvencionaran impostos i taxes al comerç i empreses locals; es reduiran i subvencionaran les taxes als nous projectes empresarials, es crearà un gabinet d'ajuda per a pimes i es treballarà en un pla d'acceleració de permisos d'obres, activitats municipals i devolució d'avals.

 

Se suspendran les quotes dels Escoles Esportives Municipals i el Conservatori i es posarà en marxa un pla de potenciació del comerç i l'empresa local. L'Ajuntament es compromet a estudiar un pla d'ajudes directes per als sectors més afectats per la crisi sanitària i a posar en marxa una taula del comerç amb representació de tots els sectors econòmics, en ella es tractaran temes com la campanya de consum local que el Consistori té previst impulsar.

 

La campanya de Turisme ha començat, amb el seu objectiu de desestacionalitzar i fidelitzar el turisme en la localitat. Els bons socials es dirigiran al comerç local i es durà a terme un pla d'ajuda a joves emprenedors.

 

La salut pública, una altra de les prioritats en la situació actual, també forma part d'aquest pla. Es contempla  la revisió i modernització de serveis bàsics de gestió municipal com l'aigua; s'incrementarà la neteja i desinfecció als carrers i es farà una campanya per a comerç i centre privats a través d'una cooperativa. Es continuarà amb el pla de mobilitat, iniciat després de l'eixida dels xiquets el passat cap de setmana i s'adaptarà el municipi a les noves tecnologies i connexions per a potenciar el comerç i captar a noves empreses.

 

L'Ajuntament començarà a treballar en totes i cadascuna de les mesures aprovades i informarà puntualment els col·lectius afectats per cadascuna d'elles.      

           

El ple, que es va celebrar de manera telemàtica, va ser retransmés en directe a través de les xarxes socials. Era la primera vegada que es duia a terme aquesta iniciativa, que va ser molt ben rebuda, amb una  mitjana de 200 espectadors que van anar interactuant. Un dels projectes de l'Equip de Govern per a aquest 2020 són les vídeo acta perquè els plens presencials es puguen retransmetre en directe. 

 

 

 

 

La salud pública, otra de las prioridades en la situación actual, también forma parte de este plan. Se contempla  la revisión y modernización de servicios básicos de gestión municipal como el agua; se incrementará la limpieza y desinfección en las calles y se hará una campaña para comercio y centro privados a través de una cooperativa. Se continuará con el plan de movilidad, iniciado tras la salida de los niños el pasado fin de semana y se adaptará el municipio a las nuevas tecnologías y conexiones para potenciar el comercio y captar a nuevas empresas.

 

El Ayuntamiento comenzará a trabajar en todas y cada una de las medidas aprobadas e informará puntualmente a los colectivos afectados por cada una de ellas.                    

El pleno, que se celebró de forma telemática, fue retransmitido en directo a través de las redes sociales. Era la primera vez que se llevaba a cabo esta iniciativa, que fue muy bien recibida, con una  media de 200 espectadores que fueron interactuando. Uno de los proyectos del Equipo de Gobierno para este 2020 son las video acta para que los plenos presenciales se puedan retransmitir en directo.