Actualitat

El SIT de Teulada Moraira ha atés més de 1.300 consultes durant l'Estat d'Alarma18 abril 2020El Servei d'Informació i Tramitació de l'Ajuntament de Teulada Moraira ha atés més de 1.300 consultes des de que el Govern declarara l'Estat d'Alarma. El SIT, ha modificat la seua manera de treballar i fent-ho telemàticament, ha vist incrementades les consultes de la ciutadania davant la crisi sanitària.

 

El personal d'aquest servei ha substituït l'atenció presencial per l'atenció integral a través del correu electrònic (sit@teuladamoraira.org), ha reforçat la seu electrònica, i ha assumit l'atenció telefònica integral amb la centraleta de l'Ajuntament, on es respon a les consultes del ciutadà a través del telèfon 965740158.

 

Des de la declaració de l'Estat d'Alarma i la posada en marxa d'aquestes mesures el SIT ha atés més de 900 trucades telefòniques, s'han contestat més de 350 emails i s'han actualitzat més de 400 registres de tercers en la base de dades de Gestiona.

 

Les principals consultes plantejades per la ciutadania han sigut, a més de les qüestions pròpies de l'Administració local sobre estat d'expedients, informació de tràmits, autoliquidacions... Moltes de les telefonades vénen produïdes per la situació actual; s'han derivat múltiples consultes a Serveis Socials, perquè es demandaven ajudes per al pagament de lloguers, aliments o atenció a majors.

 

Els ciutadans han utilitzat massivament aquest mitjà també per a fer consultes sobre procediments a realitzar en altres administracions com a terminis i procediments d'estrangeria; procediments sobre ERTES; procediments cesses i ajudes autònoms; desplaçaments de persones i permisos; matrícules instituts i col·legis; impostos, terminis i suspensions o sol·licituds de moratòries d'hipoteques.

 

De l'anàlisi d'aquestes crides i veient les necessitats dels veïns de Teulada, el SIT va decidir de manera extraordinària, restablir l'atenció presencial per a l'emissió de certificats digitals, necessaris per a tramitar alguns d'aquests procediments excepcionals oferits per les administracions com sol·licitar les ajudes a autònoms i sol·licituds d'ERTES. En quatre dies, des que es va oferir a la ciutadania aquesta possibilitat, s'han atés i tramitat 62 certificats digitals.

 

Ateses les peticions a través de la seu electrònica i el correu electrònic, s'han emés 32 certificats d'empadronament necessaris per a sol·licitar la moratòria de la hipoteca.