Actualitat

El SIT de Teulada Moraira dona resposta a més de 2800 consultes16 juny 2020Des del passat 1 de juny en el qual la Comunitat Valenciana va entrar en la fase 2 de la desescalada, fins al 14 de juny en què passem a la fase 3, el Servei d'Informació i Tramitació de l'Ajuntament de Teulada Moraira (SIT), ha atès i donat resposta a més de 2.800 consultes dels ciutadans.

Durant la fase 2 de la desescalada, la totalitat de les treballadores del Servei, s'han reincorporat de manera presencial a l'atenció ciutadana. No obstant açò, l'atenció presencial s'ha vist limitada per les restriccions que el propi estat d'alarma estableix amb la finalitat de complir amb totes les mesures necessàries per a garantir tant la seguretat dels treballadors com la dels ciutadans. Així doncs, s'han atès a un total de 450 ciutadans en les oficines del SIT de Teulada i la Senieta de Moraira.

Els mitjans telemàtics han estat els canals més usats pels ciutadans per a comunicar-se amb l'Ajuntament, destacant els mails i la Seu Electrònica.

En aquests quinze dies, el SIT ha rebut més de 2.000 correus electrònics, que han estat resposts en un termini no superior a 24 hores.

La majoria de les consultes, han estat sobre temes relacionats amb el Padró Municipal, provinents quasi íntegrament de ciutadans no comunitaris i ciutadans europeus i per la signatura digital i el seu ús en la Seu Electrònica. També han estat sobre altres qüestions com a ajudes, subvencions, consultes d'urbanisme o informació general del municipi.

Per part seua, a través del registre de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teulada s'han presentat un total de 350 sol·licituds telemàtiques en aquest període. El SIT ha recepcionat totes aquestes peticions i el 80% han estat derivades a diferents departaments de l'Ajuntament per a la seua resolució. Mentre que el SIT ha tramitat i resolt el 20% restants, relatives a expedients relacionats amb el Padró Municipal.

A més de la tasca de cara al ciutadà, el SIT també ha col·laborat en la tramitació d'expedients d'altres departaments municipals, elaborant informes d'empadronament per a les ajudes de lloguer, citant als interessats i registrant sol·licituds tramitades per Serveis Socials.

Durant aquesta fase 3 de la desescalada continua limitada l'atenció presencial. Les sol·licituds a l'Ajuntament, es presentaran, preferentment, a través de la web de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teulada, amb certificat digital.

Continuarà el sistema de petició de “cita prèvia” per a l'atenció presencial en l'oficines del SIT, per a aquells ciutadans que no disposin de mitjans electrònics per a relacionar-se amb l'administració. La cita podrà sol·licitar-se, a través del correu electrònic sit@teuladamoraira.org en el correu han d'indicar el seu nom i detallar el motiu de la petició de la cita.