Actualitat

L'Ajuntament de Teulada Moraira ha tramitat més de 20 ajudes per al lloguer d'habitatge11 juny 2020El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Teulada Moraira ha tramitat més de 20 sol·licituds per a accedir a les ajudes que la Generalitat va convocar per al lloguer d'habitatge.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'estableixen en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Són objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener de 2020. Es pot optar a les ajudes al lloguer fins es un 40% de subvenció o a les ajudes a joves menors de 35 anys fins al 50%.

El termini per a sol·licitar les ajudes al lloguer d'habitatge i lloguer per a joves el 17 de juny.

La tramitació podrà realitzar-se de manera telemàtica o presencial, si es disposa de certificat digital reconegut per la ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp).

Es pot consultar la guia informativa en la qual detallen tots els requisits, documentació necessària (http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/169604985/Gu%C3%ADa_informativa_de_las_ayudas_al_alquiler_de_viviendas_2020_Vcia.pdf/319704e7-4f96-4e0b-ba48-ca14f0828552)

Les persones que ho desitgen fer de manera presencial hauran d'accedir al següent enllaç (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp) emplenar el formulari i clicar a enviar. Descarregar el justificant entrada juntament amb la sol·licitud emplenada, signar-la i guardar els dos documents. A continuació, haurà d'imprimir la sol·licitud signada i el justificant per a presentar-lo acompanyat dels "ANNEXOS A la SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i amb la documentació exigida en la convocatòria en el departament de Joventut.

Els tramites es realitzaran mitjançant cita prèvia telefonant al 96 574 01 58 ext 1804 , al 608 24 33 26 o juventud@teuladamoraira.org.