Actualitat

Es reprenen els terminis per a sol┬Ělicitar ajuda al lloguer de la Generalitat02 juny 2020La Generalitat ha reactivat el termini per a sol·licitar les ajudes al lloguer d'habitatge i lloguer per a joves. El departament de Joventut serà l'encarregat de tramitar aquestes sol·licituds que tenen com a termini màxim el 17 de juny.

 

Aquestes ajudes tenen com a objectiu facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'estableixen en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Són objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener de 2020. Es pot optar a les ajudes al lloguer fins a un 40% de subvenció o a les ajudes a joves menors de 35 anys fins al 50%.

 

La tramitació podrà realitzar-se de manera telemàtica o presencial, si es disposa de certificat digital reconegut per la ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp). Es pot consultar la guia informativa en la qual detallen tots els requisits, documentació necessària (http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/169604985/gu%C3%ADa_informativa_de_les_ajudes_a%20el_lloguer_de_habitatges_2020_Vcia.pdf/319704e7-4f96-4e0b-ba48-ca14f0828552 )

 

Les persones que ho desitgen fer de manera presencial hauran d'accedir al següent enllaç (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp) emplenar el formulari i clicar a enviar. Descarregar el justificant entrada juntament amb la sol·licitud emplenada, signarla i guardar els dos documents.  A continuació, haurà d'imprimir la sol·licitud signada i el justificant per a presentar-lo acompanyat dels "ANNEXOS A la SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i amb la documentació exigida en la convocatòria en el departament de Joventut.

 

Els tramites es realitzaran mitjançant cita prèvia telefonant al 96 574 01 58 ext 1804 , al 608 24 33 26 o juventud@teuladamoraira.org.