Actualitat

L'Ajuntament sol·licita a Generalitat subvenció per a la reforma i millora de l'edifici Consistorial21 maig 2020L'Ajuntament de Teulada Moraira, a través de la Regidoria d'Obres i Infraestructures, ha sol·licitat a la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica subvenció per a dur a terme les obres de rehabilitació, reforma i millora de l'edifici consistorial per a la seua optimització funcional, ambiental i d'eficiència energètica.

 

El projecte realitzat per l'Ajuntament és un projecte global basat en l'eficiència energètica que inclou l'arranjament de cobertes, façanes i una possible ampliació de l'edifici. El termini d'execució, una vegada aprovat el pressupost i projecte, seria d'entre 9 i 12 mesos i consistiria en demolició i reedificació de les terrasses i cobertes de l'edifici incorporant aïllaments i impermeabilització; execució de tancaments que milloren l'eficiència energètica; obres de paleta d'elements existents; reforma i substitució de claraboies i fusteria exterior. Suposa una inversió de 499.544 euros.

 

L'Ajuntament ha patit diferents danys al llarg de la seua història i després de les pluges de 2019  es van deteriorar les cobertes van aparéixer filtracions d'aigua a l'interior de l'edifici, sent les més greus les produïdes sobre el Conservatori de música, l'arxiu i puntualment la primera planta sota la coberta superior.  Les obres d'aquesta zona es duran a terme fora d'aquesta subvenció per urgència i necessitat, donada la seua importància.

 

“L'Ajuntament ha patit danys en les seues cobertes per les pluges en nombroses ocasions i té deficiències normals després del pas dels anys i a causa de l'escàs manteniment. Cal realitzar una obra integral que evite problemes en les cobertes quan hi ha pluges, però també que millore l'eficiència energètica de l'edifici, amb aïllaments i impermeabilització i una possible ampliació per a cobrir les necessitats d'espai. Per això, optarem a una línia d'ajudes de la Generalitat destinada a edifici de caràcter social i posar en marxa com més prompte millor aquesta actuació”, ha comentat Héctor Morales, regidor d'Obres i Infraestructures.