Carnet de prÚstec

: 24/03/2021

Per a fer-se lector o usuari de la biblioteca omplirà el formulari adient que es troba tot seguit. Formulario de Solicitud del Carné. A la biblioteca també podrà trobar els models i reomplir-los allí mateix. Facilitarà al / a la bibliotecari / a una fotografia tamany carnet.