Carnet de prstec

Per a ser lector de la biblioteca haurà d'emplenar el formulari que es troba en la següent direcció. La biblioteca també li pot oferir els models i emplenar-los allí mateix.

Haurà de portar al mostrador de la biblioteca una fotografia grandària carnet.