Dona

En aquest apartat destaquem els següents recursos:

· Servei d'Assessorament jurídic a la dona.
· Teleasistencia mòbil per a dones víctimes de violència de gènere.
· Informació i derivació a altres recursos comarcals i autonòmics.
· Sol·licitud de centres d'acolliment per a dones i habitatges tutelats.
· Sol·licitud d'estada de temps lliure per a la dona.